Fakultný deň UMB v B. Bystrici

V spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sme sa podieľali dňa 24.04.2014 na študentskej akcii pod názvom „Fakultný deň FPVaMV 2014“, ktorá nadväzuje na dlhoročnú tradíciu na pôde UMB.

 

Sme hrdí na to, že sme sa mohli podieľať na tejto akcii, ktorá sa niesla v športovom duchu a ktorá bola doplnená chutným občerstvením.