Náš tím

Vedenie spoločnosti Mravec Jozef

konateľ

tel.: +421 45 545 97 30

email: mravecasynovia@mravecasynovia.sk

 

Mravcová Emília

manažér nákupu a prevádzky

tel.: +421 45 545 97 30

email: mravecasynovia@mravecasynovia.sk

Obchodné a finančné oddelenie Kudriková Martina

objednávky, fakturácia, reklamácie

tel.: +421 45 545 97 30

email: objednavky@mravecasynovia.sk

 

Mravcová Katarína

mzdová učtáreň a ekonóm

tel.: +421 45 545 97 30

email: info@mravecasynovia.sk 

 

Ing. Kudrik Daniel  

Obchod, služby, projekty

mobil: +421 903 101 454

email: mravecasynovia@mravecasynovia.sk

Výrobné oddelenie Mravec Ján výroba

tel.: +421 45 545 97 30

email: mravecasynovia@mravecasynovia.sk

Dopravné oddelenie Mravec Marián logistika

tel.: +421 45 545 97 30

email: info@mravecasynovia.sk