Náš tím

Vedenie spoločnosti Mravec Jozef

 

konateľ

tel.: +421 45 545 97 30

email: mravecasynovia@mravecasynovia.sk

Mravcová Emília

manažér nákupu a prevádzky

tel.: +421 45 545 97 30

email: mravecasynovia@mravecasynovia.sk

Obchodné a finančné oddelenie Mravcová  Katarína

 

mzdová učtáreň a ekonóm

tel.: +421 45 545 97 30

email: info@mravecasynovia.sk 

Výrobné oddelenie Mravec Ján

 

výroba

tel.: +421 45 545 97 30

email: mravecasynovia@mravecasynovia.sk

Dopravné oddelenie Mravec Marián

 

logistika

tel.: +421 45 545 97 30

email: info@mravecasynovia.sk