Poradenstvo

Sme spoločnosť pôsobiaca v oblasti potravinárstva už viac ako 20 rokov. Za tento čas sme sa mnohým veciam naučili a mnohým sa samozrejme učíme. 

Počas svojej existencie sme nespočetné množstvo krát čelili rôznym auditom štátnych, ale aj súkromných spoločností v nasledovných oblastiach:

 • BOZP /Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci/ a PO /Požiarna ochrana/
 • HACCP /Systém kritických kontrolných bodov pre potravinárstvo/ a Hygiena potravín
 • DDD programy /Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné programy/

Ctíme si spoluprácu s každým odberateľom a nesmierne si vážime dôveru v naše produkty. Aby sme vzájomnú obchodnú spoluprácu umocnili, ponúkame aj pridružené služby k nášmu hlavnému predmetu podnikania.  

 

Prehľad nami poskytovaných služieb:

 • Projekt HACCP,
 • Hygienicko-sanitačný plán v zmysle HACCP,
 • Prevádzkový poriadok /stravovanie, ubytovanie, fittnes, solárium, kaderníctvo a pod./,
 • Školenia, semináre a kurzy v oblasti hygieny potravín a HACCP,
 • Audity systému Správnej výrobnej praxe a HACCP,
 • Plány vysledovateľnosti a reklamačné poriadky,
 • Plány DDD – deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia
 • Politika BOZP a PO

 

Naša dlhoročná prax a bohaté skúsenosti v potravinárstve nás predurčujú v poskytovaní kvalitnej a adekvátnej podpory. 

V prípade, že vás naša ponuka zaujala resp. potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať na:

Tel.: +421 / 45 545 97 30

Mobil: +421 / 903 101 454

E-mail: mravecasynovia@mravecasynovia.sk

 

Certifikáty a osvedčenia: