Spolupráca s CBA Slovakia, a.s.

Mravec a synovia, s.r.o. úspešne zahájila spoluprácu so spoločnosťou CBA Slovakia, a.s., ktorá prevádzkuje širokú sieť maloobchodných predajni potravín. Veríme, že túto spoluprácu ocenia, ako naši súčasní tak aj noví, potencionálni zákazníci.