Spoluúčasť na podujatí BÁBKARSKÁ BYSTRICA 2014

Dovoľujeme si pozvať našich ctených zákazníkov na kultúrne podujatie BÁBKARSKÁ BYSTRICA 2014, na ktorom sa naša spoločnosť podieľa, ako oficiálny partner.

Naša skromná pomoc spočíva síce v menšom rozsahu, ale je dôkazom toho, že ani kultúra a jej rozvoj nám nie sú cudzie.

http://www.bdnr.sk/en/babkarska-bystrica/babkarska-bystrica-2014-double-impulse

http://www.bdnr.sk/partneri

 

BDNR BB logo