Udelenie ocenenia Značka Kvality GOLD 2014

Ľudové porekadlo hovorí „usilovný ako včela“ alebo trefnejšie v tomto prípade „pracovitý ako mravček“.

Tak takí sme, boli a sme odhodlaní v tomto trende aj naďalej pokračovať.
Aj vďaka našim pracovitým „mravčekom“ – ľuďom vo výrobnom procese sa nám podarilo dosiahnuť úspech hodný uznania – boli sme ocenení Značkou Kvality GOLD 2014.