História našej rodinnej pekárne sa píše od roku 1993 kedy sa Jozef Mravec s manželkou Emíliou Mravcovou a synmi Jánom a Mariánom rozhodli zhmotniť myšlienku o pekárni. Spočiatku zrekonštruovali starú budovu a postupne v nových priestoroch zhotovili malú rodinnú firmu do ktorej sa presťahovali z pôvodných priestorov, vtedy ešte podnikali samostatne.

Súčasná spoločnosť vznikla v roku 1999 ich fúziou. Spoločnosť má rodinný charakter z hľadiska vlastníckych vzťahov. Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti je pekárenská výroba, ktorá je v tomto regióne silne zastúpená a má pomerne dlhoročnú tradíciu. V priebehu rokov spoločnosť prešla významnými zmenami a posilnila si svoje postavenie na trhu. V roku 2011 bola úspešne vybudovala moderná výrobná hala s pekárskou technológiou na vysokej úrovni. Nová technológia a automatizácia výroby priniesla okrem zjednodušenia práce zamestnancov aj zníženie záťaže na životné prostredie a zabezpečila sa stabilná kvalita výrobkov, ktoré majú vysoký hygienický štandard. Každodenne pekárske pece opustí množstvo rôznych druhov chleba a desaťtisíce rožkov, ktoré sú rovnako kvalitné ako pred 30-40 rokmi. K stabilnému chodu pekárne každodenne prispievajú členovia rodiny zakladateľa pekárne a zároveň konateľa spoločnosti pána Jozefa Mravca, venujú sa výrobe, technológií, expedícií, logistike a ekonomickému vedeniu spoločnosti.  Spoločnosť má v súčasnosti vytvorenú stabilizovanú sieť odberateľov, ktorú sa vzhľadom na kvalitu a kapacity výroby snaží neustále rozširovať. Zvyšovaniu kvality predchádza snaha spoločnosti o sústavné zvyšovanie úrovne a prístupu k zákazníkom, zohľadňovanie technických a technologických postupov ako aj rešpektovanie platných legislatívnych predpisov a vyhlášok.

Sídlo našej spoločnosti, ako aj výrobná prevádzka sa nachádza v malebnej, podpolianskej dedinke Dúbravy v okrese Detva.

V súčasnosti máme úspešnú rodinnú firmu, ktorej sa darí a máme svojích stálych spokojných odberateľov a zákazníkov, ktorým zabezpečujeme každý deň čerstvé výrobky.

V budúcnosti plánujeme výstavbu ďalšej výrobnej haly s expedíciou a skladovými priestormi, ktorá by sa mala uskutočniť v roku 2023. Cieľom nášho snaženia bolo, aj je, ako skvalitnenie pekárskej produkcie, tak aj zníženie fyzickej náročnosti práce zamestnancov.

 

Za 30 rokov poctivej práce sme získali mnoho skúsenosti a naučili sa robiť všetko pre svojich ctených zákazníkov a obchodných partnerov.